Végső visszaszámlálás! Minisztériumi taxirendelet tervezet 2014 február ..

Információim szerint, a hónap végén, de legkésőbb márciusban a kormány elé akarják terjeszteni a minisztériumi rendelettervezetet.


 

Aláíróív taxisoknak


Letölt, kinyomtat, aláír, elküld a TGFSZ címére!Az OTSZ levele a Miniszternek:Ide majd a rendelettervezet mostani szövege fog jönni, ha végre valaki bedugja az ajtó alatt....

 

A rendelet tervezet 2013.02.13.-i állapota


Tisztelt Kollégák!Információnk szerint az országos taxis rendelet-tervezet 2 héten belül beterjesztésre kerül.

A jelenlegi tervezet 2009-óta készül(get) és ez idő alatt számos változtatáson esett át.
Az első változatot 2011-ben ismerhettétek meg, majd 2012 év végén 10 napig lehetett véleményezni a minisztérium honlapján megjelenitett tervezetet
2013- májusban lezártnak tekintette az egyeztetést az előkészítést végző osztály úgy, hogy számos szakmai javaslatot egyszerűen figyelmen kívül hagyott.
Ennek ellenére a tervezet további számos változtatáson esett át, de a FUVOSZ-on kívül az előkészítést végző osztály senkivel sem egyeztetett hivatalosan.
Maga a rendelet-tervezett a FUVOSZ közreműködésével és az ő igénye, érdekei alapján modosult.
Legutoljára a FUVOSZ szervezésében 2 találkozó került megszervezésre ahová a rendelet előkészítését végző osztály egyik vezetője is meghívást kapott és részt is vett.
Itt a FUVOSZ által meghívott személyek tulajdonképpen tulnyomórészt ratifikálták a tervezetet, ami a találkozón a töbségi szavazás alapján (tartalommal) kerül beterjesztésre.
A TGFSZ, az OTSZ , továbbá pesti és vidéki helyi szervezetek és cégek közreműködésével országos aláírásgyűjtés kezdődött.
Az aláírásgyűjtés tiltakozás a jelenlegi tervezet beterjesztése ellen, annak hiányosságai, szakmaiatlansága miatt!


Az alábbi levél került közösen megfogalmazásra, melyaz aláírásokkal együtt elküldésre kerül a Miniszter Asszony részére!


A kérésünk a következő:

Taxis cégek, fuvarszervező- és közvetítő irodák és szakmai- érdekvédelmi szervezetek részére:

A levél kinyomtatása után pecsételjék le és írják alá, majd postai úton tértivevényesen az alábbi címre juttassák el:


NÉMETH LÁSZLÓNÉ NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER

1011 Budapest, Fő utca 44-50.Illetve szkenneljék be és email-ben is küldjék el az alábbi email címre:

miniszter@nfm.gov.huKérjük, hogy másolatként az alábbi szervezet(ek) is kerüljön címzésre (hogy ne lehessen letagadni)

TGFSZ email: iroda@tgfsz.hu

OTSZ email: elnok@taxiszovetseg.hu


Taxisok részére:

A levél kinyomtatása után írják alá,

NÉV (nyomtatott betűvel)

Város (nyomtatott betűvel)

Személytaxi-vezetői szakvizsga igazolvány száma (kis sárga)

aláírás

pl:

GIPSZ JAKAB - 8000- Székesfehérvár - 0012345- Gipsz JakabMajd postai úton tértivevényesen az alábbi címre juttassák el:

TGFSZ
2315 Szigethalom, VI. utca 8.


Illetve szkenneljétek be és email-ben is küldjétek el az alábbi email címre:

iroda@tgfsz.hu


A TGFSZ a postai úton érkezett aláírásokat egyetlen dokumentumba összefűzve potai úton juttatja el a Miniszter Asszony részére illetve emailben is tovább küldjük.

Kérünk minden szervezetet, céget és taxis kollégát, , hogy a felhívást vegyék nagyon komolyan, mert ha a rendelet a jelenlegi tartalommal kerül elfogadásra akkor azon módosításra a későbbiekben nem lesz lehetőség!

Budapest, 2013, 02.23


Üdvözlettel:

TGFSZ. Vezetőség


És ami eljutott hozzánk:


Egy emailtöredék:  
(az íróját, a 10 éves korhatár nem zavarja...)

A minisztériumi rendelet tervezet jelenleg:

- a taxi engedély kiváltással kapcsolatos előírások sokaságát növeli ( 5 évente tanfolyam, képesítésről megyénkénti vizsga kötelezettség, autó bérlés megoldatlansága, stb.)

- a taxi engedély kiváltással kapcsolatos adminisztratív terhek csökkentése helyet a terhek növelése ( 5 évente taxi engedély csere, irreális összegű minősítő vizsga díj, felesleges új karakter a sárga rendszámokra, on-line nyilvántartás helyett papír alapú engedély, papír alapú engedély kivonat, 5 évente az NKH birtokában lévő bizonyítványok, igazolások benyújtása, stb.)

- nem teremti meg a gépkocsi, a vállalkozó és a gépkocsivezető elkülöníthetőségét, melyek ma már akár független vállalkozásként is működhetnének a vállalkozások hatékonyságának növelése érdekében.- a személygépkocsis személyszállítói tevékenység végzéséhez kapcsolt kötelezettségeket csökkenti. (A többségében jelenleg sem használt sárga rendszám kötelezettség helyett fehér rendszám használata, a taxi gépkocsivezetőknek előírt megyénkénti képesítés helyett országos képzés. )A rendelet tervezet egyáltalán nem szabályozza az egyéb, díj ellenében végzett személyszállítási tevékenységek engedélyhez kötését, melyek többek között a következők lehetnek:

- autóbérlés gépkocsivezetővel,

- más tulajdonát képező gépjármű vezetése,

- egyéb, máshova nem sorolt szárazföldi személyszállítás,

- dottó kisvonat ( biztos tudod mi a hivatalos megnevezése)

- műanyag karosszériás, lassú járműnek rendszámozott, replika oldtimeres fuvarozás,

- riksa, stb. és még nem is jutottunk el a motor taxihoz.A külföldi példa alapján feltételezem te is látod, hogy ha a minisztériumi rendelet tervezet jelenlegi módosítását elfogadják, akkor a vállalkozók többsége a taxi helyett az engedélyhez nem kötött tevékenységeket fogja előnybe részesíteni, melyek ráadásul úgy végezhetőek, hogy a jelenleg ellenőrzésre jogosult NKH képtelen a megkülönböztetést biztosító jelzés nélküli szolgáltatókat a forgalomból ellenőrzés céljából kiválasztani.Kérem, mindenki döntse el!

Támogatja a mostani tervezetet, és megvárjuk, míg a rendelet következményeként – megjelenő egyéb köntösbe bújtatott, engedély kiváltásra nem kötelezett vállalkozók jelenléte miatt - a taxisok tönkre mennek, majd az utcára vonulnak, vagy készül egy olyan rendelet, mely – a véleményem szerint –- reális keretek között, arányosan szabályozza az összes díj ellenében végzett személyszállítás terheit, tevékenység végzésével kapcsolatos kötelezettségeket,

- csökkenti az adminisztrációs terheket,

- csökkenti a vállalkozás fenntartásához kapcsolódóan elvégzendő vizsgálati díjakat, ügyviteli díjakat,

- az on-line adat ellenőrzés megteremtése révén alapot teremt egy „átlag rendőr” által is elvégezhető ellenőrzésre,

- engedély nélküli tevékenység észlelés esetén meghatározza a szankcionálás kötelező folyamatát, mértékét.

- biztosítja a taxi gépkocsi, a taxiórát üzemeltető vállalkozás, és a taxi gépkocsi vezető megkülönböztethetőségét,

- ténylegesen biztosítja – és nem a jelenlegi tervezet szerint megvalósíthatatlan – taxi bérlést akár pár órára, pár napra, vagy akár hosszabb időszakra. ( Ma már ez a bérlési lehetőség sajnos megkerülhetetlen igény a vállalkozók kritikus helyzetbe kerülése esetén.)Köszönöm hogy átolvastátok javaslatomat.

Szerintem az utolsó pillanatban vagyunk. (Nagy a csend.)Üdvözlettel

 


Egy aláírandó körlevél:

Tisztelt Miniszter Asszony!

Tisztelt rendelet alkotó!


 
A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló rendelet egyeztetése az elmúlt közel 5 évben zajlott, az előkészítést végző minisztériumi dolgozók előterjesztése, a kamarák és a szakmai érdekképviseletek sorozatos kritikai észrevételei mellett.
A fent említett tárgykörben végzett tevékenységeket jelenleg a 89/1988 (XII.20) MT-rendelet szabályozza, amely nem követte a gazdasági és jogi környezet változásait.
Az előterjesztett kormányrendelet-tervezet hasonló problémákkal küzd, mint a 24 évvel ezelőtt alkotott minisztertanácsi, jelenleg hatályos szabályozás.
A tervezet
            – a díj ellenében végzett személyszállítási szolgáltatások közül kizárólag kettőt (taxival és személygépkocsival végzett személyszállítás), illetve az ezekhez kapcsolódó diszpécseri tevékenységet szabályozza;
            – nem szabályozza a további díj ellenében végzett személyszállításokat (dotto kisvonat, riksa, más tulajdonát képező gépjármű vezetése, autóbérlés sofőrrel, egyéb máshova nem sorolt szárazföldi személyszállítás stb.) – annak ellenére, hogy a fent említett szolgáltatások jelenleg bármely vállalkozás keretén belül engedélyeztetési eljárás, szakképesítés nélkül is végezhetők;
             – kizárólag a tervezetben meghatározott három tevékenység esetében írja elő a tervezet a szakképesítési kötelezettséget, annak ellenére, hogy a fent említett, nem szabályozott tevékenységi körök gyakorlása során is díj ellenében végzett személyszállítás zajlik.  
További kifogásaink a rendelettel kapcsolatban:
• A jelenleg hatályos rendelet is előír szakképzési kötelezettségeket a taxira és a személygépkocsis személyszállításra vonatkozóan, amelyeket az új rendelet határidős meghatározással érvénytelenít.
• A tervezetben foglalt eljárások a vállalkozások adminisztrációs terheit növelik. Nem teremti meg a vállalkozások adatainak online (az ellenőrzésre jogosult személyek részére) ellenőrzését.
• A megyéken nem átívelő adminisztráció és nyilvántartás utoljára a XIX. században volt elfogadható.

Megítélésünk szerint a rendeletmódosításnak nem a vállalkozások közötti esélyegyenlőség megteremtése, az adminisztrációs terhek csökkentése és a napjaink informatikai adottságait kihasználó áttekinthetőség a célja. Felmerült bennünk, hogy a tervezet csupán a 10 000 taxis és több ezer személygépkocsis személyszállítási tevékenységet végző vállalkozó, vállalkozás öncélú és – számukra – haszontalan iskolapadba kényszerítését szolgálja.
A helyzetre tekintettel elutasítjuk a rendelettervezet előterjesztését, elfogadását, és a rendelkezésünkre álló eszközökkel tiltakozni fogunk a vállalkozók érdekeinek védelmében.
Kérjük a rendelet-előkészítés új alapokra helyezését azzal a céllal, hogy a minisztertanácsi rendeletet egy, a XXI. századi elvárásoknak megfelelő, a díj ellenében végzett személyszállító vállalkozások esélyegyenlőségét célzó rendelet váltsa fel.

Budapest, 2014. február 23.

Tisztelettel és üdvözlettel:

Aláíróív taxisoknak


Letölt, kinyomtat, aláír, elküld a TGFSZ címére!


 


 

Ez a levél köröz az országban a taxitársaságok között. 
(A vidéki taxitársaságokat most ne hasonlítsuk a Budapestiekhez)

Több tucat városból van már aláírt példány.
Viszont nincs pillanatnyilag, a taxisok által is aláírható "aláíróív"
Reméljük valaki megalkotja végre, hogy nyilvánosságra hozhassuk!

 

A téma részletes megvitatása, az: Átalakítják a TAXI fuvarozói jogszabályokat. ( MEGSZIVATNAK ) című topicban folyik.

 


 

 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Fő utca 44-50.

1011 Budapest

Németh Lászlóné Miniszter Asszony részére

 

Tárgy: A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló kormányrendelet későbbi időpontban történő beterjesztése

 

Tisztelt Miniszter Asszony!

 

Szervezetünknek lehetősége volt az eltelt 4 évben több esetben egyeztetni a szakminisztérium munkatársaival ún. szakértői bizottság keretén belül is a tervezett Kormány rendeletről. Sokszor, több módon szóban és írásban jeleztük aggályainkat arra való tekintettel, hogy a jelenleg érvényben levő rendelet szükségtelen és bürokratikus, valamint vállalhatatlan és felesleges elemeket tartalmaz.

Megoldási javaslatokat, szövegszerű rendeleti ajánlásokat is készítettünk a Kamara (MKIK, a BKIK Taxis szakmai kollégiumával közösen) és a taxis szakszervezet (TGFSZ) bevonásával. Ezeknek a javaslatoknak ugyan egy kisebb része beépítésre került a munkaanyagba, de a mai kor elvárásainak alkalmas korszerű megoldások továbbra is hiányoznak a rendelet tervezetből.

Az Európai Unió országainak közlekedésért felelős miniszterei már évekkel ezelőtt megállapodtak abban, hogy a személy-taxi szolgáltatást, rendeleti formában minden nemzet települési önkormányzata(i) saját maga kell, hogy szabályozza. Erre tekintettel kérem, hogy a önkormányzatokra tartozó szabályozást, többek között a tevékenységi engedélyek kiadását, azok visszavonását, az ellenőrzési feladatok szabályozását, a naprakész nyilvántartását az eddigi gyakorlatot megszüntetve – a taxi gépkocsik műszaki megfelelőségi vizsgáját kivéve - az Önkormányzatok hatáskörébe utalja át rendeleti szabályozással.

A 89/88. MT rendelet szellemisége abból indul ki, – és ez a jelenlegi tervezetben is fennmaradt - hogy a taxi-szolgáltatást a taxi jármű végzi és nem a taxi gépkocsit vezető személy. A tevékenységi engedélyt ennek megfelelően összekapcsolja a rendelet a gépkocsi rendszámával – és nem veszi figyelembe, hogy ki és milyen jogon és jelleggel vezeti a taxi gépjárművet.

25 év alatt sok minden változott, többek között az is, hogy a taxi járművek több mint 25%-át már nem a tevékenységi engedély birtokosa vezeti. A fővárosi taxi-ellenőrzések - melyet a BKK sok esetben a NAV és a Fogyasztóvédelmi Hatóság bevonásával végzett -, azt támasztják alá, hogy a szabályt sértő taxisok nem rendelkeznek alkalmazotti munkaszerződéssel, sok esetben még taxi vezetői igazolvánnyal sem.

Mivel a vállalkozási engedélyek kiadása és nyilvántartási kötelezettsége a települési önkormányzatok hatásköre, ezért megítélésünk szerint, a taxi engedélyek kiadását is a települési önkormányzatok hatáskörébe kellene utalni a jövőben.

Ma pl. Budapesten, ahol az Önkormányzat megelégelve a káoszt, megalkotta a taxi-rendeletét (5300 taxi-jármű) a főváros Önkormányzatának közlekedés szervezője (BKK) sem rendelkezik a taxi rendszámhoz köthető taxi-gépkocsivezetői nyilvántartással, ami az ellenőrzések alkalmával rendszeresen visszatérő alap probléma forrása, akár önkormányzati, akár NAV által szervezett ellenőrzésről, akár fogyasztóvédelmi panasz kivizsgálásáról legyen szó.

Az Országos Taxis Szövetség elkötelezett híve és támogatója annak a kormányzati törekvésnek, mely a kisvállalkozások fennmaradását segíti. Támogatunk minden javaslatot, mely egy kiszámítható, biztos és vállalható vállalkozási környezet érdekében szabályozza a taxi-szolgáltatás feltétel rendszerét, de elutasítunk minden olyan törekvést, mely továbbra is megágyazna a szürke-fekete gazdaság fennmaradásának.

 

Tisztelt Miniszter Asszony!

 

Kérem, hogy a tervezett munkaanyagot a fenti problémák miatt ne terjessze be Magyarország Kormányának, mert azt a taxisok többsége elutasítja. Az országból érkező tiltakozó leveleket és véleményeket mellékletként csatolom jelen levelemhez.

A Kamara, a szakmai- és érdekképviseletek eddig és ezután is készek egy korszerű, szabályozásban a segítségükre lenni.

Bízom benne, hogy - a társadalom és az érintett 7.500 vállalkozásban üzemeltett 10.300 taxi miatt - egy minden tekintetben aktualizált szabályozást sikerül mindannyiunk érdekében – az érdekképviseletek többségi támogatásával - nemzetünk Kormányának a későbbiekben beterjesztenie.

A további munkájához sok sikert és kitartást kívánok.

 

Tisztelettel

Budapest, 2014. február 23.

Metál Zoltán

OTSZ. elnök

 

A téma részletes megvitatása, az: Átalakítják a TAXI fuvarozói jogszabályokat. ( MEGSZIVATNAK ) című topicban folyik.

2014.02.22. 09:51

Oldal nyomtatása

Oldal küldése e-mailben
  

 

     Keresés

  

     Olvasd mobilon
 

     Képgaléria

     Érdekességek


 


     DUGÓFIGYELŐ


     Hirdetés

Penta taxi


     Linkek


Ferihegy érkezés
Ferihegy indulás flightradar24
Máv információ
Útinform 

Üzemanyagár APEH 
Jegybanki alapkamat  
Fővárosi Önkormányzat
 
BKIK 
Fórumunk az Indexen 
Útvonaltervező
TÉRKÉP 24.hu
Autójogász     Etarget
 

 Designed by: NeoSoft