FÓRUM - Diákfuvar Crash
Fórum » Hírek fórumai » Diákfuvar CrashSúgó


82 hozzászólás 6 lapon hozzászólások sorrendje:

[2] [3] [4] [5] [6]

(Új hozzászóláshoz lépj be) | A cikk elolvasása

hiénakutya válasz |       2014.07.02. 16:16:55  (82)
Meg a Cityk, a Főtaxik, az RT5-ök, a T4-ek, a 6x6-ok, a Pluszok, a Mínuszok...
Tudom, milyen érzés, mikor az embernek aláígérnek.

Most megtudja más is.
:-)

nyolcvankilenc

alelölülő válasz |       2014.07.02. 16:11:24  (81)
Gondolom, a Kelóban is jöttek-mentek ezek a diákataxik, és ugyanezt gondoltad akkor is.
:-))

hiénakutya válasz |       2014.07.02. 15:17:01  (80)
És, ha még azt tudnád, hogy busszal, meg vonattal milyen sokan utaznak...

harmincegy

666666 válasz |       2014.07.02. 15:00:37  (79)
Kép 2.


666666 válasz |       2014.07.02. 14:59:26  (78)
Ma hajnalban úgy 1 órája üldögéltem fuvar nélkül.Három fiú egy lány érkezett/Etele tér/.Na végre lesz fuvarom.De nem ám.Úgy 20 perc várakozás után megérkezett a rendelt kocsi és elvitte őket érdre.Én hazamentem.
Kép 1.


hiénakutya válasz |       2014.06.30. 19:55:25  (77)
Mi kell neked; fuga?
:-D


hiénakutya válasz |       2014.06.30. 19:49:10  (76)
OTSZ, FUVOSZ, BKIK...

harmincnyolc

fair válasz |       2014.06.30. 17:29:55  (75)
Köszönjük tgfsz.

hiénakutya válasz |       2014.06.30. 17:25:27  (74)
Nem kértek maguk ellen hadjáratot, mint a taxisok.

nyolcvannégy

fair válasz |       2014.06.30. 17:17:59  (73)
Senki nem ellenőrzi őket, így tök mindegy mi van a jogszabályban.

hiénakutya válasz |       2014.06.30. 17:17:39  (72)
Ja, és kimaradt - most nem fogom megkeresni a jogszabályt - a gépkocsi vezetőjének ugyanúgy PÁV2 és Eü2 besorolás kell, mint a taxinál.

hetvenkettő

hiénakutya válasz |       2014.06.30. 17:12:49  (71)
Én nem tudom.

huszonnyolc

hiénakutya válasz |       2014.06.30. 17:11:52  (70)
"Előbb vagy utóbb úgyis a diák lesz a több,mert nem kell hozzá jóformán semmi,csak egy korlátlan korú érvényes műszakis rom."

Egy párhuzamos univerzumban talán.

Ezzel szemben Magyarországon:

Személyi feltételek:
"A közúti közlekedési szolgáltatásnál
I. Belföldi közúti közlekedési szolgáltatásnál:
1/a) Személytaxival végzett szolgáltatásnál és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásnál - a jármű vezetőjének - személytaxis és személygépkocsis személyszállító szolgáltatói képesítéssel kell rendelkeznie. A személytaxis és személygépkocsis személyszállító szolgáltatói képesítés megszerzéséhez vizsgát kell tennie:
- közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretekből, vezetéselméletből,
- elsősegélynyújtási ismeretekből,
- vezetési gyakorlatból,
- a személytaxi tartozékainak kezeléséből,
- helyismereti jártasságból és idegenforgalmi ismeretekből,
- utasfelvételből, fuvarvállalásból.
1/b) Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítéssel kell rendelkeznie. Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítés megszerzéséhez a vállalkozás szakmai vezetőjének vizsgát kell tennie:
- vállalkozással kapcsolatos munkaügyi, pénzügyi, adózási ismeretekből,
- a személyszállítási szerződések szabályaiból."

Aztán:

Tárgyi feltételek:
"1. §1 A rendelet hatálya a gazdasági tevékenység folytatására jogosult jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és az egyéni vállalkozó (a továbbiakban: üzemben tartó) személytaxi-szolgáltatás végzéséhez használt személygépkocsijára, valamint a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsira (a továbbiakban együtt: személytaxi) terjed ki.
2. § (1)2 A személytaxi-szolgáltatásra - az üzemben tartó kérelmére - minősítő vizsgálaton alkalmasnak minősített személytaxihoz a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatósága taxiigazolólapot ad ki. A taxi-igazolólap mintáját az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A minősítő vizsgálaton a személytaxi abban az esetben minősíthető alkalmasnak, ha:
a) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott üzemeltetési műszaki feltételeknek, valamint a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel, és
b) a gyártása óta 5 naptári évnél több nem telt el, vagy megfelel a (3) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezéseknek;
c) a gumiabroncsainak teljes futófelületén a mintázat magassága a 3 millimétert eléri;
d) a külső részén jobb oldalon visszapillantó tükröt szereltek fel;
e) hátsó ablaka páramentesítővel ellátott;
f) hátrameneti lámpával szerelték fel;
g) üzemi fékberendezése erőrásegítővel van ellátva;
h) a „TAXI” szót mutató fényjelző berendezése a viteldíjjelző foglalt állásában fényt nem bocsát ki;
i) a beépített viteldíjjelző készülék megfelel a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek;
j) felépítménye, utastere állapota megfelel a 2. számú mellékletben meghatározott követelményeknek;
k) a hátsó ülésekhez biztonsági övet szereltek fel, továbbá
l)3 rendelkezik egy évnél nem régebben elvégzett környezetvédelmi felülvizsgálatról szóló érvényes igazolólappal, továbbá a személygépkocsi-típus nem a külön jogszabályban4 meghatározott 0 vagy 1 jelzésű környezetvédelmi osztályba tartozik.
(3) A minősítő vizsgálat alkalmával be kell mutatni:
a) a viteldíjjelző készülék érvényes hitelesítését, az előírásoknak való megfelelőségét, rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát, és a személytaxiba történő beépítés szakszerűségét, az üzembe helyezési bélyegzés érvényességét igazoló - szakértő intézmény által, egy hónapnál nem régebben kiállított - tanúsítást, e rendelkezés hatálybalépéséről külön jogszabály rendelkezik,
b) a személytaxi közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos fődarabjainak, szerkezeti egységeinek rendeltetésszerű használatra alkalmasságáról három hónapnál nem régebben szakértő intézmény5 által kiállított tanúsítást. A tanúsítás mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza.
2/A. §6 (1) A személytaxit ismételt minősítő vizsgálaton (a továbbiakban: további minősítő vizsgálaton) kell bemutatni:
a) az időszakos vizsgálat alkalmával, továbbá ha
b) a személytaxi üzemben tartója megváltozik.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja alapján elvégzett további minősítő vizsgálaton nem alkalmazható a 2. § (2) bekezdés b) pontjának második fordulatában és a 2. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltétel.
(3)7 A személytaxi további minősítő vizsgálatán nem kell alkalmazni a 2. § (2) bekezdése l) pontjának második fordulatában a környezetvédelmi osztályba tartozásra meghatározott követelményt.
3. § A minősítő vizsgálaton alkalmasnak minősített személytaxihoz - a taxiengedély bemutatását követően - a külön jogszabályban8 megjelölt hatóság taxirendszámtáblát forgalmaz, és a taxiengedély számát a forgalmi engedélybe bejegyzi, illetőleg a taxiengedély visszavonása esetén a bejegyzést törli.
4. §9
5. § A személytaxi további minősítő vizsgálatát csak a személytaxihoz kiadott taxi-igazolólap és taxirendszámtábla bemutatása mellett lehet elvégezni.
6. § (1)10 A minősítő vizsgálatért a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával kapcsolatos egyes díjakról szóló - külön jogszabályban meghatározott11 - forgalomba helyezés előtti és időszakos műszaki vizsgálati díj másfélszeresét kell megfizetni.
(2)12 A díjat az NKH költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni.
6/A. §13 A személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsi minősítő vizsgálata során a 2. § (2) bekezdés h) és i) pontjának, valamint a 2. § (3) bekezdés a) pontjának rendelkezéseit nem kell alkalmazni."

Most nincs kedvem lebutítani nektek, próbáljátok meg értelmezni.
Ha nem megy, majd jövök, és átbeszéljük.

hetvenkilenc

P. Boborján válasz |       2014.06.30. 16:48:23  (69)
Mikor bekanyarodtam a garázs elé-kb másfél órája, hármasból vissza kettőbe.

Tiszteletem!

fair válasz |       2014.06.30. 16:36:10  (68)
Tudjuk mi is, műszaki hiba volt csak félt bevallani a rendőrnek.

[2] [3] [4] [5] [6]

(Új hozzászóláshoz lépj be) | A cikk elolvasása


     Keresés

  
     Olvasd mobilon
 

     Képgaléria

     Érdekességek


 


     DUGÓFIGYELŐ


     Hirdetés

Penta taxi


     Linkek


Ferihegy érkezés
Ferihegy indulás flightradar24
Máv információ
Útinform 

Üzemanyagár APEH 
Jegybanki alapkamat  
Fővárosi Önkormányzat
 
BKIK 
Fórumunk az Indexen 
Útvonaltervező
TÉRKÉP 24.hu
Autójogász     Etarget
 

 Designed by: NeoSoft